κάτω απ΄το βλέμμα της Τζένας

Η κορυφή της Τζένας όπως φαίνεται απο το Νέο Ρύσιο (Αεροδρόμιο 7/03/2014) και απο την παραλία Θεσσαλονίκης (16/03/2014)
  I'm shipping up to boston - Dropkick Murphys