Λατινικό γλωσσικό ιδίωμα

Δείγμα συγγένειας του Βλαχομογλενίτικου γλωσσικού ιδιώματος με την Λατινική γλώσσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Το v της Λατινικής όταν βρίσκεται μεταξύ δύο φωνηέντων, στη Βλαχομογλενίτικη παραλείπεται
-Το qu στη Λατινική προφέρεται κβ, στην Βλαχομογλενίτικη  κ  ή  τσ
-Το c  στη Λατινική προφέρεται ‘κ’ στην Βλαχομογλενίτικη   κ ή   τσ
-Το ex  της Λατινικής γίνεται  στην Βλαχομογλενίτικη
-Το in και το im της Λατινικής γίνεται  an  στην Βλαχομογλενίτικη
-Περιπτώσεις αντικατάστασης συμφώνων   l,  n,  m,  με το  r  πχ. mola γίνεται mora, monumentum γίνεται mormentur
-Περιπτώσεις εναλλαγής συμφώνωνκαι c  πχ. pectino γίνεται ceptin, pectus γίνεται cept

ΕΛΛΗΝΙΚΑΛατινικά - Βλαχομογλενίτικα

ΑΓΑΘΟΣ bonus bunu
ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ bonitas bunitate
ΑΓΓΕΙΟ(φλέβα) vena vina
ΑΓΕΛΑΔΑ vacca vacca
ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ non ridens nou rodi
ΑΓΙΟΣ sanctus samtu
ΑΓΚΑΘΙ spina spina
ΑΓΚΑΛΙΑ inbracio anbraca
ΑΓΟΡΑΖΩ compario cumpar
ΑΓΡΟΣ ager agru
ΑΓΩ duco duc
ΑΔΕΛΦΗ soror sora
ΑΔΕΛΦΟΣ frater frati
ΑΙΓΑ capra capra
ΑΙΜΑ sanguis songi
ΑΚΟΥΩ audio ud
ΑΛΑΤΙ sal sare
ΑΛΕΘΩ machino machin
ΑΛΕΙΦΩ ungo ung
ΑΛΕΥΡΙ farina farina
ΑΛΛΑΧΟΥ aliubire liurea
ΑΛΛΙΩΣ aliamente liumintere
ΑΛΜΗ salimuria salamura
ΑΛΟΓΟ caballus callu
ΑΜΑΡΤΙΑ peccatio piccati
ΑΜΠΕΛΟΣ vinis vinia
ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ repauso repaus
ΑΝΕΜΟΣ vendus vindu
ΑΝΘΗ flori flori
ΑΝΘΡΩΠΟΣ homo homu
ΑΝΟΙΞΗ primo vere prima vera
ΑΠΑΛΛΑΣΩ liberto liert
ΑΠΟΝΕΡΑ lotura latura
ΑΡΙΘΜΟΣ numerus numeru
ΑΡΙΣΤΕΡΑ leava leva
ΑΡΚΟΥΔΑ ursus ursonia
ΑΡΜΕΓΩ mulgeo mulg
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ masculus mascuru
ΑΡΤΟΣ panis poni
ΑΡΧΗΓΟΣ capitanus capitanu
ΑΡΧΩΝ(θεός) dominus domnu
ΑΣΜΑ canticum conticu
ΑΣΤΕΡΙ stella stella
ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ  serenus sirin
ΑΥΓΟ ovum ou
ΑΥΡΙΟ mane moni
ΑΥΤΉ illa ia
ΑΥΤΙ auricula ureclia
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ imperator ampiratu
ΑΥΤΟΣ ille iell
ΑΥΤΟΥ illum llu
ΑΦΡΟΣ spuma spuma
ΑΧΛΑΔΙΑ pirus peru
ΑΧΥΡΟ palea palia
ΒΑΡΥΝΩ ingrevico angreco
ΒΑΡΥΣ gravis greu
ΒΑΣΤΑΖΩ porto port
ΒΑΣΤΑΚΤΟΣ portatus purtat
ΒΓΑΖΩ exutulo scot
ΒΓΑΙΝΩ exeo ies
ΒΕΛΑΖΩ exbero sber
ΒΕΛΟΝΗ acus acu
ΒΗΧΑΣ tussis tussi
ΒΛΕΠΩ video ved
ΒΟΗΘΟΣ  adiutor  jiutor
ΒΟΣΚΗ pastus pastire
ΒΟΣΚΩ pasco pasc
ΒΟΥΒΟΣ mutus mutu
ΒΟΥΛΩΝΩ  stupeo  stup
ΒΟΥΣ bos bou
ΒΟΥΤΥΡΟ unctum untu
ΒΡΑΔΥ serum sera
ΒΡΑΖΩ ferbeo ierb
ΒΡΑΧΟΣ rupes rupa
ΒΡΑΧΩΔΕΣ(ύψωμα) scrupus scrca
ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ udus udu
ΒΡΕΧΩ udo ud
ΒΡΟΝΤΩ tono tun
ΒΡΟΧΗ pluvia ploia
ΒΡΩΜΙΖΩ inputesco anputsos
ΓΑΙΑ terra tsarra
ΓΑΛΑ lactus lapti
ΓΑΜΟΣ nuptiae nunta
ΓΑΥΓΙΖΩ latro latr
ΓΕΛΩ rideo rod
ΓΕΜΙΖΩ impleo ampliam
ΓΕΝΕΙΑΔΑ barba barba
ΓΕΦΥΡΑ pons punti
ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ caprarius capraru
ΓΛΕΙΦΩ lingo ling
ΓΛΥΚΑΙΝΩ dulco dulcos
ΓΛΥΚΟΣ dulcis dulci
ΓΛΩΣΣΑ lingua limpa
ΓΝΕΘΩ torqueo torqu
ΓΝΩΡΙΖΩ cognosco cunosc
ΓΟΝΑΤΟ genus genucl
ΓΥΜΝΟΣ nudus nudu
ΓΥΝΑΙΚΑ mulier muliare
ΓΥΡΙΖΩ  torno  torn
ΔΑΚΡΥ lacrima locrimu
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ anellus ninellu
ΔΕΙΠΝΟΣ coena cina
ΔΕΛΕΑΖΩ ganno cannes
ΔΕΝΔΡΟ(αυτοφυές καρπ) prunus prunu
ΔΕΝΔΡΟ(καρποφόρο) pomus pomu
ΔΕΝΔΡΟ(ξερό) arbor arbur
ΔΕΝΩ lego leg
ΔΕΣΙΜΟ ligatio legatura
ΔΙΑΓΡΑΦΩ mut mut
ΔΙΑΛΕΓΩ elligo leg
ΔΙΑΜΕΣΟΥ per-in prin
ΔΙΑΡΡΕΩ colo cur
ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ cerno cern
ΔΙΕΥΘΕΤΩ dirigo direg
ΔΙΚΑΖΩ judico judic
ΔΙΚΗ ΜΑΣ nostra nostra
ΔΙΚΗ ΜΟΥ mea ma
ΔΙΚΗ ΣΑΣ vestra vostra
ΔΙΚΗ ΣΟΥ tua ta
ΔΙΚΟ ΣΑΣ vester vostru
ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ noster nostru
ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ meus meu
ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ tuus tou
ΔΙΝΩ do dau
ΔΙΟΤΙ quia qua
ΔΙΠΛΩΝΩ plico plec
ΔΟΝΤΙ dens dint
ΔΟΥΛΕΙΑ lucrum lucru
ΔΡΕΠΑΝΙ sicilis secire
ΔΥΩ excapito scapit (τοπωνύμιο)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ septimana saptamona
ΕΓΓΟΝΟΣ nepos nepot
ΕΓΓΥΣ propius propi
ΕΓΚΛΕΙΩ includo ancliud
ΕΙΜΑΙ sum sam
ΕΚΘΕΤΩ(διηγούμαι) expono spun
ΕΚΜΥΖΩ sugo sug
ΕΚΤΕΙΝΩ tendo tind
ΕΛΚΩ traho trag
ΕΜΕΙΣ nos noi
ΕΜΕΤΩ vomo vom
ΕΜΦΥΣΩ inflo anfl
ΕΝΑΣ unus unu
ΕΞΑΝΕΜΙΖΩ exventulo svintur
ΕΟΡΤΗ servatoria sarbatori
ΕΠΑΓΡΥΠΝΩ vigilo vegl
ΕΠΑΝΩΘΕΝ desuper disupru
ΕΠΕΙΔΗ quiaquid quoqui
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ(ξένος) hospes oaspes
ΕΠΟΧΗ tempus timpu
ΕΡΧΟΜΑΙ venio vin
ΕΣΥ tu tu
ΕΤΟΣ annus annu
ΕΧΩ habeo ham
ΖΕΣΤΗ calor calori
ΖΗΤΩ quaero quer
ΖΥΓΟΣ jugum jugu
ΖΩΝΗ(ενδυμασία) corella coraua
ΖΩΝΤΑΝΟΣ vivus giu
ΗΛΙΟΣ  solis  sori
ΗΝΙΑ capestro capestru
ΗΧΩ (ρημ) sono sun
ΘΑΛΑΣΣΑ mare mare
ΘΕΛΩ volo voi
ΘΕΡΜΟΣ caldus caldu
ΘΕΡΜΟΤΗΣ caldura caldura
ΘΗΛΙΑ laceus lacu
ΘΗΛΥΚΗ femina femina
ΘΥΡΩΜΑΤΑ(ποταμού) ostia  oshia (προηγούμενη ονομασία του οικισμού Αρχάγγελος απο την λατινική λέξη ostium -i στον πληθυντικό ostia. Στην Βλαχομογλενίτικη εκδοχή εμφανίζεται  στον ενικό αριθμό  ως oshiun ή noshiun και στον πληθυντικό αριθμό oshian ή noshian. Η προσθήκη του n στην αρχή ή το τέλος της λέξης έχει χαρακτήρα κατάδειξης τόπου )
ΙΔΡΩΝΩ sudo sud
ΙΣΙΑ directo dirept
ΚΑΘΑΡΟΣ curatus curatu
ΚΑΘΟΜΑΙ sedeo sod
ΚΑΙ sic si
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ novus nou
ΚΑΙΩ ardeo ard
ΚΑΛΩ voco vicnes
ΚΑΜΠΑΝΑ campana campana
ΚΑΝΩ facio fac
ΚΑΠΕΛΟ casula catsua
ΚΑΠΝΙΖΩ fumico fum
ΚΑΠΟΙΟΙ nescioqui nisti
ΚΑΡΥΔΙ nux nuc
ΚΑΤΑΝΟΩ intelligo antsilleg
ΚΑΤΑΠΙΝΩ ingluttio anglutt
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ adparo dar
ΚΕΡΑΤΟ cornu cornu
ΚΕΦΑΛΗ caput capu
ΚΕΧΡΙ milium meil
ΚΙΤΡΙΝΟΣ galbinus galbin
ΚΛΑΔΙ(ξερό) ramulus ramuru
ΚΛΕΦΤΗΣ fur fur
ΚΟΙΜΑΜΑΙ dormio dorm
ΚΟΙΝΩΝΙΑ (θεία) communicare cumminicare
ΚΟΚΚΑΛΟ os os
ΚΟΚΚΟΣ (δημητριακού) spica spica
ΚΟΜΠΟΣ nodus nodu
ΚΟΠΑΝΟΣ malleus malliu
ΚΟΣΚΙΝΙΖΩ cerno cern
ΚΟΤΑ gallina gallina
ΚΟΤΣΥΦΙ merula nierla
ΚΟΥΡΕΥΩ tondeo tund
ΚΟΥΤΑΛΙ lingula lingura
ΚΡΑΣΙ vinum vinu
ΚΡΑΥΓΑΖΩ ululo url
ΚΡΕΑΣ carne carni
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ceapa ceapa
ΚΡΙΘΑΡΙ hordium hords
ΚΡΟΥΩ batuo bat
ΚΡΥΟ  frigus frig
ΛΑΓΟΣ lepuris liepur
ΛΑΜΒΑΝΩ levo leu
ΛΑΣΠΗ  lutum lutu
ΛΕΙΧΗΝΑ scabies scaiba
ΛΕΥΚΑ populus tupola
ΛΕΥΚΟΣ  albus  albu
ΛΙΠΟΣ sevum seu
ΛΥΚΟΣ lupus lupu
ΜΑΘΑΙΝΩ invitio anvets
ΜΑΚΡΥΑ departe diparti
ΜΑΚΡΥΣ longus longu
ΜΑΛΑΚΩΝΩ mollio moll
ΜΑΛΙ lana lona
ΜΑΝΙΤΑΡΙ boletus buret
ΜΑΣΩ masticate mastic
ΜΑΤΙ oculus ocliu
ΜΕΓΑΛΩΝΩ cresco cresc
ΜΕΘΗ imbibitare anbitare
ΜΕΛΙΣΣΑ alvina albina
ΜΕΝΩ maneo mon
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΖΩ(κοπάδι) merido mirid
ΜΕΤΑΦΕΡΩ porto port
ΜΕΤΩΠΟ  fronto  frunti
ΜΗΝΑΣ mensis mes
ΜΗΧΑΝΗ machina macina
ΜΙΚΡΟΣ minutus minut
ΜΝΗΜΕΙΟ monumentum mormentur (τοπωνύμιο)
ΜΟΝΟΣ singulus singuru
ΜΟΣΧΟΣ vitellus vitsollu
ΜΟΥΔΙΑΖΩ admortio anmurtsos
ΜΠΑΙΝΩ intro antr
ΜΠΟΡΩ potis pot
ΜΥΛΟΣ  mola mora
ΜΥΞΑ mucus muc
ΜΥΡΜΗΓΚΙ formica furnica
ΜΥΤΗ nasus nasu
ΝΑ si si
ΝΕΚΡΟΣ mortuus mortu
ΝΕΟΣ novus nou
ΝΕΟΣ(ηλικία) tener tiner
ΝΕΟΤΗΣ juventus junie
ΝΕΡΟ aqua apa
ΝΟΥΣ mens mint
ΝΥΜΦΕΥΩ marito marit
ΝΥΧΙ ungula unglia
ΝΥΧΤΑ nox nopte
ΞΕΡΩ scio stiu
ΞΙΝΟΣ acre acr
ΞΥΛΟ lignum lemnu
ΞΥΝΩ scalpo scarpin
ΞΥΝΩ(έριον) excarmino scarmin
ΟΙΚΙΑ casa casa
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ spiritus spirtu
ΟΛΟΣ totus totu
ΟΞΥΑ fagus fagu
ΟΠΩΣ quaqua quaquum
ΟΡΑΜΑ visus visu
ΟΡΚΙΖΩ juro jur
ΟΡΜΩ salio sar
ΟΣΤΡΥΑ(δένδρο) carpinus carpin
ΟΤΑΝ quando quon
ΟΥΡΑ cauda coda
ΟΧΙ non nou
ΠΑΓΕΤΟΣ glacies glets
ΠΑΙΖΩ joco joc
ΠΑΙΧΝΙΔΙ iocus jocu
ΠΑΛΑΙΟΣ vetus vecliu
ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ  marito marit
ΠΑΡΑΚΑΛΩ rogo rog
ΠΑΤΩ calco calc
ΠΑΧΝΗ bruma bruma
ΠΕΔΗ pedica pedica
ΠΕΘΑΙΝΩ morior mor
ΠΕΘΕΡΟΣ socer socru
ΠΕΡΙΕΛΙΣΩ inverto anvartes
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ magis mai
ΠΕΡΝΩ trajicio trec
ΠΕΦΤΩ cado cad
ΠΙΑΝΩ captio cats
ΠΙΚΡΟΣ amarus maros
ΠΙΝΩ(απαρεμφατο) bibere bere
ΠΙΣΤΕΥΩ credo crides
ΠΛΕΥΡΑ parte parti
ΠΛΕΥΡΑ(σώμα) costa  costa (τοπωνύμιο)
ΠΛΗΡΕΣ saturum satur
ΠΛΗΣΙΟΝ prope propi
ΠΟΙΟΣ; quallis quari
ΠΟΛΥΣ  multus mult
ΠΟΝΟΣ dolor doru
ΠΟΝΤΙΚΟΣ sorex soric
ΠΟΣΟ(ερωτ.) quantus quot
ΠΟΤΑΜΙ vallis valli
ΠΟΤΕ(ερωτ.)  quand  quon
ΠΟΥ unde undi
ΠΟΥΛΩ vendo vind
ΠΡΟΒΑΤΟΝ ovis oi
ΠΡΟΔΟΣΙΑ predare pridare
ΠΡΩΙΜΟΣ temporivus timpuriv
ΠΡΩΤΑ primo prima
ΠΡΩΤΟΣ primus primu
ΠΥΚΝΟΣ densus desu
ΡΑΒΩ consuo cus
ΡΟΚΑ(επεξ.μαλλιού)  furca furca
ΣΑΚΚΟΣ saccus saccu
ΣΑΜΑΡΙ sagmarius samaru
ΣΑΝΙΔΙ scandula scondura
ΣΑΠΙΖΩ putrifacio putrijos
ΣΒΗΝΩ stingo sting
ΣΕΛΗΝΗ luna luna
ΣΙΓΩ taceo taes
ΣΙΔΗΡΟΣ ferrum herru
ΣΙΤΟΣ granum gronu
ΣΚΑΩ(σχίζω)  crepo  crep
ΣΚΕΠΑΖΩ cooperio coopires
ΣΚΕΠΑΖΩ(χώμα) invelo anvales
ΣΚΙΑ umbra umbra
ΣΚΟΡΔΟ allium alliu
ΣΚΟΡΠΙΖΩ (χαλώ) spargo sparg
ΣΚΟΥΛΙΚΙ vermis germ
ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΡΗΣ germinosus germinosu
ΣΚΥΛΑΚΙ catellus catsoll
ΣΚΥΛΟΣ canem coni
ΣΠΑΩ frango frong
ΣΠΕΡΝΩ semino semin
ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ scintilia scanteil
ΣΠΥΡΙ granuceum garnucu
ΣΤΑΥΡΟΣ crucis cruci
ΣΤΑΦΥΛΙ uva ua
ΣΤΑΧΤΗ cinuceus cinusa
ΣΤΕΚΟΜΑΙ sto stau
ΣΤΕΛΝΩ tramitto trimett
ΣΤΕΝΟΣ strictus strimtu
ΣΤΗΘΟΣ pectus cept
ΣΤΡΩΝΩ sterno stern
ΣΥΛΛΕΓΩ aduno dun
ΣΦΑΓΗ jugulare jungliare
ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ(δένδρο) jugaster jugastra
ΣΦΗΚΑ vespa gesp
ΣΦΙΓΓΩ stringo string
ΣΧΙΖΩ rumpo rup
ΤΑΧΥΤΗΤΑ curro curron
ΤΕΚΝΟ fillius filliu
ΤΙΝΑΖΩ excutulo scutur
ΤΟΠΟΘΕΤΩ pono pun
ΤΟΠΟΣ locus locu
ΤΟΤΕ tunc tunci
ΤΡΑΓΟΥΔΩ canto cant
ΤΡΑΠΕΖΙ mensula masa
ΤΡΕΛΟΣ turbitu anturbit
ΤΡΙΒΩ frico frec
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ urdica urdjica
ΤΥΦΛΟΣ orbus orbu
ΥΒΡΙΣ injuria injurare
ΥΓΕΙΑ sanitas sanatate
ΥΙΟΣ filius iliu
ΥΠΑΚΟΥΩ ausculto scult
ΥΠΗΡΕΤΩ serve sirbes
ΥΠΝΟΣ somnus sonu
ΥΠΟ(απο κάτω) sub  sup
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ camisia camesia
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΑΙ remaneo ramon
ΦΑΚΗ lens lindi
ΦΑΡΔΥΣ largus largu
ΦΕΥΓΩ fugio fug
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ autumnus tomna
ΦΙΔΙ serpens sarpi
ΦΙΛΟΣ socius socu
ΦΟΡΤΩΝΩ incarrico ancarc
ΦΤΕΡΟ penna penna
ΦΥΛΛΟ frundis frunja
ΦΩΤΙΑ focus focu
ΧΑΛΑΖΙ grandine grindini
ΧΑΝΩ perdo perd
ΧΑΡΙΣ (Αφροδίτης) chara venus  chiara vina (Νεράϊδα  κατα την Βλαχομογλενίτικη  μυθολογία)
ΧΑΡΤΙ carta carti
ΧΕΡΙ manus mona
ΧΙΛΙΑ  millia millia
ΧΙΟΝΙ neve neua
ΧΛΩΡΟΣ virens verjs
ΧΟΙΡΟΣ porcus porcu
ΧΟΝΤΡΟΣ grossus grossu
ΧΟΡΟΣ chora hor
ΧΡΥΣΟΣ aurum or
ΧΤΕΝΙΖΩ pectino ceptin
ΨΑΛΙΔΙ forfex forfec
ΨΑΡΑΣ piscator pistar
ΨΑΡΙ piscis pesti
ΨΕΥΔΟΣ mendacium mincun
ΨΗΛΟΣ altus naltu
ΨΥΧΗ(εμφύσησις) suflitus suflit
ΩΜΟΣ numerus numeru


ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ sabbatum sobbata
ΚΥΡΙΑΚΗ dominica duminica
ΔΕΥΤΕΡΑ(ημ. Σελήνης) lunae lunia
ΤΡΙΤΗ(ημ.Αρη) martis marts
ΤΕΤΑΡΤΗ(ημ.Ερμή) mercuri niercur
ΠΕΜΠΤΗ(ημ.Δία) jovis joi
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ημ. Αφροδίτης) veneris vinier

ΛΕΞΙΚΑ
1.ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΧΡΗΣΤΟΥ Μ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ (ΦΕΞΗ 1908 ).
2.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ (ΣΕΚΕΛΛΑΡΙΟΥ1909).
3.UNIVERSITY OF NOTRE DAME (online english – latin dictionary).
4.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Αχιλλέα Τζαρτζάνου (εκδ. ΟΕΔΒ).
5.ΛΑΤΙΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 1884)
Ερευνα και αντιστοίχιση Λατινικών λημμάτων με το Λατινικό ιδίωμα στον Αρχάγγελο Αλμωπίας, Τάσος Παστρίτσης.